Tungchik gọi tên !


Tungchik đang xem thẻ sinh viên của chú Hùng.
Mẹ: Con gọi tên chú Hùng nào.
Tungchik: Chú Kùng.
Mẹ: 🙂

Advertisements

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: