Ngôn ngữ của Tungchik


Mama: Tùng gọi mẹ thế nào ?
Tungchik: Mama
Mama: Thế gọi bố ?
Tungchik: Papa

Tunghick: MaPa.
Mama giật mình.

Advertisements

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: