Vận tốc


Vận tốc là đại lượng vật lý mô tả cả mức độ nhanh chậm lẫn chiều của chuyển động.

Vận tốc ở đây được hiểu là vận tốc dài hay vận tốc tuyến tính, phân biệt với vận tốc góc.

Trong vật lý, vận tốc được biểu diễn bởi vectơ (có thể hiểu là “đoạn thẳng có hướng”).

Độ dài của vectơ vận tốc cho biết tốc độ nhanh chậm của chuyển động, và chiều của vectơ biểu thị chiều của chuyển động.

Do đó, vận tốc là một đại lượng hữu hướng, khác với tốc độ, một đại lượng vô hướng đơn thuần mô tả tính nhanh chậm của chuyển động. Tốc độ là độ lớn của vectơ vận tốc.

Kết luận:

-Vận tốc là một véctơ (có hướng);

-Tốc độ là một đại lượng vô hướng;

Advertisements

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: