Ứng suất là gì


Trước khi định nghĩa về Ứng suất, ta phải hiểu về Nội lực trước.
” Ta định nghĩa: Nội lực là lượng thay đổi những lực tương tác giữa các phần tử vật chất của vật thể. Theo định nghĩa này, ta thừa nhận nguyên lý: Vật thể ở trạng thái tự nhiên – nghĩa là ở trạng thái ban đầu, khi chưa có lực tác động bên ngoài, nội lực trong hệ bằng không.”
Đưa ra định nghĩa như   sau:
Ta định nghĩa Ứng suất toàn phần p tại điểm đang xét là nội lực trên một đơn vị diện tích:
p = d(p)/d(A). Tứ nguyên của ứng suất là [ Lực/ [Chiều dài]^2
Ứng suất chia thành 2 loại:
– Ứng suất tiếp tuyến: Hay còn gọi là ứng suất lực cản.
– Ứng suất pháp tuyến: Hay còn gọi là ứng suất áp lực (lực sinh ra bởi áp suất).

Vậy bạn nên hiểu Ứng suất chỉ xuất hiện bên trong hệ, do nội lực gây ra trên một đơn vị diện tích. Không nên hiểu Ứng suất là lực trên diện tích giống như Áp suất, hai khái niệm này khác nhau !

Nếu chia lực thành 2 loại: Lực khối và Lực mặt thì ừng suất là Lực mặt (lực sinh ra trên bề mặt).

(Các) nguồn

Sức bền vật liệu, tr 18, tác giả Lê Ngọc Hồng, NXB KH và KT, 2002
Advertisements

One Comment

  1. Lê Công Khanh
    Posted Tháng Hai 19, 2012 at 6:55 sáng | Permalink | Phản hồi

    Cảm ơn vì bài viết của bạn, theo mình rất chính xác.
    và mình nghĩ nhiều người trong đó có mình rất cần thông tin bổ sung như: công thức, bài toán cụ thể hay ứng dụng thực tiễn..v..v.
    nếu bạn có thể bổ sung thì tuyệt quá ^__^

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: