Tốc độ góc (tần số góc)


Trong vật lý, tần số góc (hay tốc độ góc; ký hiệu là Ω hay ω) là tốc độ quay. Nó cũng là độ lớn vô hướng của vector vận tốc góc. Ngoài ra vector tần số góc \vec{\omega} cũng được hiểu như vận tốc góc.

Tần số góc có đơn vị đo là nghịch đảo thời gian. Trong hệ đo lường quốc tế (SI), tần số góc được đo bằng rad trên giây.

Một vòng quay là 2π rad, bằng tốc độ góc ω nhân với thời gian đi hết một vòng quay (chính là chu kỳ Τ). Vậy nên:

\omega = \frac{2 \pi}{\Tau} = 2 \pi f
f là tần số.
Advertisements

One Comment

  1. huy.1994
    Posted Tháng Tám 4, 2011 at 3:27 chiều | Permalink | Phản hồi

    uhm..bay gio thi hieu roi.tk nhieu nha.

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: