Phép tính tenxơ


Bộ môn toán học nghiên cứu tenxơ (x. Tenxơ) và các trường tenxơ bằng các công cụ đại số tuyến tính và giải tích, bao gồm hai bộ phận là:

+ Đại số tenxơ.

+Giải tích tenxơ.

Đại số tenxơ nghiên cứu các phép tính đại số như: cộng, phép co rút, phép đối xứng hoá và phép phản đối xứng hoá.

Bộ phận giải tích tenxơ nghiên cứu các trường tenxơ trên cơ sở các khái niệm giới hạn, khả vi.

Trường hợp đặc biệt của PTT là phép tính vectơ.

PPT là công cụ quan trọng để nghiên cứu lí thuyết tương đối và hình học vi phân.

Advertisements

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: